Geachte heer Smits,


Naar aanleiding van uw vraag aan de InfoDesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
d.d. 23-mei-2017, het volgende:

Uw vraag was:

Geachte heer, mevrouw,

Betreft:

Monumentnummer : 32871
Status : rijksmonument
Provincie : Zuid-Holland
Gemeente : Rotterdam
Plaats : Rotterdam
Hoofdadres : Aelbrechtskolk 20 3024RE Rotterdam

De Oude of Pelgrimvaderskerk viert dit jaar haar 600 jarig bestaan. Uw website vermeldt echte niet de juiste datering (1761).
De voorgevel mag dan dateren van 1761, de kerk zelf is toch echt van 1417. Er zijn weliswaar de nodige verbouwingen geweest in de afgelopen 600 jaar dat de kerk actief in gebruik was, maar dat dat maakt de kerk op zich niet minder oud. Onlangs heb ik de nodige research verricht naar de historie van deze kerk en online gepubliceerd op https://jgsmits.home.xs4all.nl/delfshaven/heden_kerk_bouwhistorie.html

Hopelijk kunt het in uw gegevensbestand en op uw website aanpassen.

Met vriendelijke groet,
Joop Smits


Ons antwoord hierop is:

Geachte heer Smits,

Hartelijk dank voor uw bericht aan onze infodesk van 23 mei 2017 met nadere informatie over het stichtingsjaar van de Oude- of Pelgrimvaderskerk van Delfshaven (monumentnummer 32871) en de verwijzing naar uw goed gedocumenteerde website over de geschiedenis van Delfshaven met veel informatie over dit en andere monumenten.

Uw verzoek is om het jaar 1417 aan de omschrijving in het online monumentenregister toe te voegen. Dit jaar bestaat de kerk 600 jaar. Met deze datum wordt het ontstaan van de kerk preciezer gedateerd.

Graag informeer ik u over hoe wij uw informatie benutten. Het is daarvoor belangrijk te weten dat wij onderscheid maken tussen juridische gegevens en kennisgegevens.

Allereerst wil ik u informeren over de (juridische) status van de omschrijving die rijksmonumenten bij de aanwijzing hebben gekregen. Dit is de omschrijving die u gevonden heeft op de website https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/. U kunt deze omschrijving zien als de ‘geboorteakte’ van het rijksmonument. Door de jaren heen heeft deze steeds een iets andere invulling gekregen. Soms ziet u een korte omschrijving bij een monument, soms een langere. Op grond van de Erfgoedwet, die op 1 juli 2016 in werking is getreden, is de omschrijving enkel nog bedoeld ter identificatie van het monument. Een omschrijving geeft samen met de adresgegevens aan om welk monument het gaat. Zolang de bestaande omschrijving geen onduidelijkheid oplevert over de identificatie, veranderen wij de omschrijving in principe niet. Wij voegen geen nieuwe kennisfeiten aan de omschrijving toe.

De RCE ontvangt doorlopend nieuwe informatie over rijksmonumenten, onder andere door een bericht als dat van u. Ook al voegen we geen nieuwe gegevens aan de omschrijving in het register toe, deze gegevens zijn belangrijk voor de opbouw van kennis over het monument. De informatie willen wij op een hedendaagse wijze borgen en toegankelijk maken. Op dit moment wordt gewerkt aan een ‘kennisinfrastructuur’ daarvoor. Naar verwachting zal het echter nog enige tijd duren voordat deze nieuwe omgeving gereed is. In de tussentijd neem ik uw bericht daarom graag op in het dossier van het monument in het traditionele archief van de RCE, zodat de informatie behouden blijft.

Ik hoop u hiermee voor nu van dienst te zijn geweest. Als er nog vragen resteren, hoor ik dat graag.

Tot besluit dank ik u nogmaals voor uw informatie en uw betrokkenheid bij het cultureel erfgoed.

Met vriendelijke groet,

mw. drs. D.C. (Danielle) Takens
Adviseur architectuurhistorie (Zeeland en Zuid-Holland zuid)
..................................................................................
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort |
Postbus 1600 | 3800 BP | Amersfoort
..................................................................................