VOORBLAD - INLEIDING - 1400-1700 - 1700-1900 - ERFGOED - PERSOONLIJK - WEBLINKS
Erfgoed - Grond-teekeninghen terug naar het erfgoed-overzicht    Hieronder diverse plattegronden van Delfshaven. De bovenste kaart laat het stadsdeel zien zoals het nu is. Tegenwoordig worden kaarten vervaardigd aan de hand van luchtfoto's. Die luxe had men in vervlogen eeuwen niet. Er valt dan ook enige afwijking te bespeuren in de verschillende kaarten. Het is een veilige aanname om de Schielands Hoge Zeedijk als referentiepunt aan te houden. Dergelijke infrastructuren houden lang stand omdat ze een duurzame basis vormen voor bewoning, transport en bebouwing.


Historisch Delfshaven

klik hier als u een meer uitgebreide toeristische kaart van historisch Delfshaven wilt zien.

Een uitsnede uit een kaart uit 1925, met een ter hoogte van de Oranje Nassaustraat ingedamd Achterwater. De oude Aelbrechtsbrug is reeds vervangen door de nieuwe, bij de aanleg van de Schiedamseweg in 1910. Die donkere driehoek op de kaart was het Piet Heynplein, voordat de Achterhaven niet lang daarna werd doorgetrokken naar de in 1933 gereed gekomen Coolhaven. Klik op de kaart voor een grotere versie.


Historisch Delfshaven: kaart 1870

1870
- Klik op de kaart van J. Kuyper - 1865-1870 voor een iets grotere versie.

minuutplan Delfshaven

Op de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een gedetailleerde kaart te downloaden onder de titel: Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Delfshaven, Zuid Holland, sectie A, blad 01.
Deze kaart van Delfshaven (toen een zelfstandige stad), toont ons diverse oude straatnamen.

Op deze uitsnede van bovengenoemde kaart heb ik de meest ingrijpende topografische veranderingen in de 20e eeuwse gemarkeerd: De aanleg van de Schiedamseweg in 1910, de Coolhaven tussen 1922 en 1933 en de doorbraak naar de Achterhaven dwars door de Havenstraat in de jaren zestig.


Historisch Delfshaven: kaart 11652

1652
- De volledige versie (in kleine onderdelen te downloaden) van deze kaart van het "Hooge Heemraedtschap Schielandt" vindt u op de website van Historisch Schieland.

17e eeuw

Een gedetailleerde kaart uit eind 17e eeuw of begin 18e eeuw, te oordelen naar de aanwezigheid van
het VOC magazijn (1672), maar het ontbreken van de molen op het middenhoofd (bouwdatum 1727) en het
17e-eeuwse uiterlijk van de schepen. Wat opvalt is, dat de breedte van de Achterhaven en het Achterwater hier royaler is ingeschat dan op de vroegere kaarten hieronder. Klik op de kaart voor groter.


Historisch Delfshaven: kaart 1870

Joan Blaeu, Delfshaven - 1649 - Klik op de kaart kaart voor een grotere versie in zwart wit.


Historisch Delfshaven: kaart 1610

1610
- Klik hier voor een grote (360 kb) uitvoering van deze kaart van Schiedam-Delfshaven-Rotterdam.
De volledige Collectie Bodel Nijenhuis, met onder andere kaarten van het Hoogheemraadschap Schieland vindt u bij de bijzondere collecties op de website van de Universiteit Leiden.
Op deze kaart is ook de in 1601 aangelegde Buizenwaal ingetekend.

verdedigingswerken

In 1573 maakte Jan Janszn Potter deze kaart, met zijn voorstel voor de aanleg van verdedigingswerken.
Dat was een jaar nadat de inval in Delfshaven door de Spaanse troepen had plaatsgevonden.

Historisch Delfshaven: de ambachten Schoonderloo, Cool 
en Beukelsdijk

De kaart hierboven is een fragment van een grote kaart van de ambachten Schoonderloo, Cool en Beukelsdijk. De kaart werd in 1560 vervaardigd door de tekenaar Harry Hagenaar. Op de plaats van de standerdmolen (links onderin) is in 1601 de Buizenwaal aangelegd.

Historisch Delfshaven: 1840

1540
- Deze kaart toont torensluizen aan beide zijden van de Kolk, en de Anthonyskapel. Beneden aan de tekening loopt de Zeedijk naar Schiedam en naar boven gaat het richting Rotterdam. De binnendijk van de Schie loopt uiteraard mee naar Delft. Bij de Schiemond staat visnetten afgebeeld, het is dan ook een kaart over de riviervisserij nabij Delfshaven. Het is goed te zien dat de Achterhaven aanvankelijk niet veel meer was dan een soort inham met een aanlegkade. Klik op de kaart voor de volledige kaart in een nieuw venster.

De sluizen hebben een torenopbouw met het mechanisme om de sluisdueren op te hijsen. In 1594 werd dit overwulfde sluistype vervangen door een grotere sluis zonder opbouw om de volgeladen schepen een betere doorvaart te bieden. De restanten van de Aelbrechtssluis zijn in 1910 opgegraven en in kaart gebracht.
Dat is te zien op de pagina over De kop en de sluis rond 1900

Historisch Delfshaven:  kaart drie schieen

Drie-schieënkaart uit 1512 - Klik op de kaart voor groterMaasmons 1100
De Maas en de Merwe (Merwede) in 1100 - Klik op de kaart voor een vergroting. Op de pagina "INLEIDING" wordt uiteengezet waarom we op oude kaarten de naam Merwe in plaast van (Nieuwe) Maas tegenkomen.


De kaart uit de 19e eeuw met de molens past niet in de pagina-layout dus die is hier te bestuderen. De Schiedamseweg is er op aangegeven dus het geeft een indicatie welke panden rond 1910 werden gesloopt.
Verder is Delfshaven ook opgenomen in de Google Maps.

Hier vindt u een met behulp van Google Maps samengesteld overzicht van satelietfoto's en het verschil tussen Delfshaven rond 1900 en Delfshaven in 2006. MAPSlegal disclaimer terug naar het erfgoed-overzicht

TOP

©   J.G. Smits Delfshaven 2003