De bouw van "De Delft"

historie
Van weinig schepen uit de tijd van de "Vereenigde Oostindische Compagnie", opgericht in de 17de eeuw, zijn de originele scheepsbouwtekeningen en het bestek bewaard gebleven. Zo wel de tekeningen van "De Delft".
Dit maakt het mogelijk een natuurgetrouwe copie te bouwen van dit linieschip dat in 1783 te Delfshaven werd te water gelaten.

Zijn taak was om als 's-Lands Schip van Oorlog te worden ingezet om grote convooien particuliere handelsschepen en de koopvaardijschepen van de V.O.C. in de Europese wateren te escorteren en te beschermen.
werf
Na deze taak veertien jaar met succes te hebben uitgevoerd stuit de Bataafse Vloot bij de zeeslag van Camperduin op de overmacht van de Engelse vloot. Na een zwaar en heldhaftig gevecht zinkt "De Delft" voor de kust van Camperduin, waar het tot op heden ligt.

bouw
De komende jaren zal druk worden gewerkt aan de herbouw van het schip nabij het historische Delfshaven. Dat betekent niet alleen een periode van bouwplezier voor iedereen die daarbij betrokken is, maar zelfs al tijdens de bouw een unieke toeristische trekpleister voor Rotterdam.

Onlangs heeft de gemeenteraad van Rotterdam beslist dat de "Delft" gebouwd kan worden. Echter, één van de voorwaarden hiervoor is dat de "Stichting Historisch Schip de Delft" minimaal tienduizend Vrienden (donateurs) heeft c.q. dit aantal binnen afzienbare tijd haalt. Momenteel heeft de stichting ruim negenduizend vrienden. Helpt u ons om deze tienduizend bij elkaar te krijgen. Dit kunt u doen door een zogenaamd aanmonsterpakket te kopen op het Informatiecentrum aan de Schiehaven 15. De kosten hiervoor bedragen vijftien gulden. Voor dit bedrag ontvangt u een informatiepakket, een zogenaamde Vriendenpas en een boekje met kortingscoupons voor diverse winkeliers in en rondom Rotterdam. in de loop van dit jaar nog twee pakketten aan uw huisadres. In de pakketten vindt u allerhande informatie over de VOC, het linieschip "De Delft", Delfshaven, de "Stichting Historisch Schip de Delft" en veel andere wetenswaardigheden.


klik voor een gedetailleerde afbeelding (140 kb)
  Een positief gevolg van de beslissing van de gemeenteraad is het feit dat er onlangs hout is besteld voor "De Delft". De levertijd van het hout en de periode die nodig is om het te drogen etc. bedragen ongeveer een jaar. Derhalve zal de bouw van de "Delft" waarschijnlijk pas in mei/juni 2001 kunnen aanvangen. Binnenkort zal wel bekend worden hoe de bouwwijze van "Delft" zal zijn. De bouwtijd wordt vooralsnog op zeven jaar ingeschat.

delfsblauw U kunt zowel fysiek als financiëel aan "De Delft" meebouwen. U kunt deelnemen als timmerman, als touwslager of als manusje-van-alles. Maar met twee linkerhanden bent u ook welkom. Ook achter de schermen zijn vele handen nodig.
En u kunt zich aansluiten bij de "Vrienden van De Delft".

 

Omhoog

Vorige pagina Home  |  De Bouw  |  Vrienden  |  Agenda  |  Logboek  |  Voor Anker Volgende pagina