VOORBLAD - INLEIDING - 1400-1700 - 1700-1900 - ERFGOED - PERSOONLIJK - WEBLINKS
Thuis in Rotterdams Delfshaven (appendix)

een nieuw initiatief in 2017

Genootschap Historisch Delfs Haven

Genootschap Historisch DelfshavenInderdaad: Delfs Haven. Zoals dat in vroeger eeuwen soms ook werd geschreven op officiële documenten. Gewoon om het historisch gedreven karakter te benadrukken. Dit is de stichting waarvan ik sinds kort deel uitmaak. Met een een aantal gelijkgestemde geesten ga ik me, middels een in mei 2017 opgerichte stichting, inzetten voor het benadrukken van het belang van het Delfshaven's erfgoed voor onze stad en onze cultuur. Meer populariteit betekent meer draagvlak en een groot draagvlak geeft ons een hefboom om verbeteringen door te voeren en bovenal dreigende ongewenste veranderingen aan de kaak te stellen en indien mogelijk het tij te keren. We moeten ons erfgoed beschermen voordat het te laat is.

Er zit namelijk een patroon in de historie van Delfshaven. Bij haar ontstaan rond 1400 had de Haven van Delft als woongemeenschap de achtergestelde status van kolonie. Dat duurde voort totdat Delfshaven zelfstandig werd. Helaas was dat in een tijd van sterke economisch neergang. Uiteindelijk werd toegegeven aan het verzoek tot overname door Rotterdam, toen deze zich genoodzaakt zag tot gebiedsuitbreiding.

Delfshaven's laatste burgemeester, Jonkheer Frédéric van Citters, sprak bij de annexatie in 1886, tegenover de Rotterdamse Burgemeester Sjoerd Anne Meinesz, de vurige wens uit dat Rotterdam haar nieuwe stadskwartier Delfshaven niet als stiefkind zou beschouwen, maar als troetelkind.

Blijkbaar had hij zijn bedenkingen bij de motieven van het Rotterdamse stadsbestuur en dat bleek terecht. Delfshaven was en bleef een, in sociaal en economisch welzijn, achtergesteld deel van Rotterdam. Het is sinds de annexatie vooral gebruikt voor het buiten de stadskern, maar wel in het hart van Delfshaven, concentreren van vervuilende industrie, zoals de branderijen, scheepsbouw en -onderhoud en tot voor kort zelfs chemische en farmaceutische industrie. Verpaupering was het gevolg. Als laatste druppel besloot de gemeentelijke politiek in de vorige eeuw tot het vestigen van een buitenproportioneel aantal kansarme -niet westerse- migranten in dit toch al verarmde stadsdeel, zonder deze actief te stimuleren zich maatschap-pelijk te ontplooien. Het gevolg was een triest landelijk record: begin deze eeuw was Delfshaven afgezakt tot de armste deelgemeente van Nederland, verwaarloosd en geteisterd door drugsoverlast en criminaliteit.

Zelfs het historische deel van de deelgemeente Delfshaven ontkwam niet aan deze politieke willekeur. Historische panden werden zwaar verwaarloosd en in de tweede helft van de vorige eeuw waren er serieuze plannen om alles tegen de vlakte te gooien ten behoeven van lucratieve nieuwbouw. Gelukkig is dat destijds tegengehouden door mensen die wél het nodige historische besef en respect voor onze voorouderlijke cultuur konden opbrengen. Desondanks is veel inmiddels ten prooi gevallen aan de visieloze willekeur van gemeentelijke "stadsarchitecten". Nog steeds wordt Historisch Delfshaven bedreigd door de duistere ambities van op geldelijk gewin beluste woningcorporaties, banken en vastgoedhandelaren, gefaciliteerd door obscure belangenclubjes en een schijnbaar onverschillig gemeentebeleid.

Kortom, er blijven plannen opduiken die de kenmerkende historische uitstraling van Delfshaven verder dreigen te ondermijnen, veelal gelanceerd en er doorgedrukt door lieden die, om met de Rotterdamse historicus/schrijver Herman Romer te spreken, "overal de prijs van weten, maar van niets de waarde". Buurtbewoners en andere geïnteresseerden die ons cultureel erfgoed in het algemeen, en historisch Delfshaven in het bijzonder, een warm hart toedragen, worden buiten de besluitvorming gehouden. Onze bestuurselite heeft niet zo veel op met het recht op inspraak van betrokken burgers.

Daarom dus: Genootschap Historisch Delfs Haven. U vindt ons op facebook en hier...en dan nu nog wat persoonlijke ervaringen, persoonlijk onderzoek & persoonlijke meningen
 thuis in Delfshaven  multiculturariteiten  Scheepswerf 'De Delft' '   slavernijbeleving   Sint & Piet


legal disclaimer WEBSITE-OVERZICHT GASTENBOEK research & webdesing:
TOP
VOORBLAD - INLEIDING - 1400-1700 - 1700-1900 - ERFGOED - PERSOONLIJK - WEBLINKS