VOORBLAD - INLEIDING - 1400-1700 - 1700-1900 - ERFGOED - PERSOONLIJK - WEBLINKS
Literatuur, boekwerken over Delfshaven

boeken


Delven in Delfshaven

Omschrijving: Beknopte geschiedenis van een Rotterdams stadskwartier.
Auteur: Herman Romer.
Kruseman's Uitgeversmij, Den Haag, 1979.
Gebonden boek, harde kaft, 120 pagina's met veel z/w illustraties en met een index.

Delfshaven in oude ansichten (deel 1, 2 en 3)
Omschrijving: Oude foto's en ansichtkaarten van Delfshaven
Auteur: J.C. Okkema
Europese Bibliotheek Zaltbommel MCMLXXIV. eerste druk: 1969
No 105. Uitgave J.G. Vlieger Rotterdam
Paperback, slappe kaft, 160 pagina's

Delfshaven 600 jaar
Omschrijving: Fotoboek over Delfshaven. Uitgave ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan
Auteur: Gerda Gebuis - Leo van Hoek
Phoenix & den Oudsten bv, 1989
Gebonden boek, harde kaft, 140 pagina's met veel z/w illustraties en met een index.

Bospolder-Tussendijken - uit de puin herrezen
Rotterdam-west 1943-1993
Omschrijving: Fotoboek over de wijken Bospolder en Tussendijken. Het (Engelse) bombardement van de Schiedamseweg en omgeving in 1943 en de na-oorlogse wederopbouw.
De uitgave kwam tot stand onder auspiciën van werkgroep "Vergeten Bombardement".
Auteur: Frits Wehrmeijer
Gebonden boek, harde kaft, 84 pagina's met veel z/w illustraties.
Uitgeverij DEBOEKTANT

De Ned. Herv. Gemeente en haar Oude Kerk te Delfshaven
J. Verheul Dzn. Architect B.N.A. Rotterdam
Uitgegeven door W. Zwagers in Rotterdam in 1941
Gebonden boek, harde kaft, 17 Z/W illustraties incl. 1 uitvouwkaart, 80 pagina's

Gerrit Groenewegen. Tekenaar van Rotterdam, 1754 - 1826
Tentoonstellingscatalogus Gemeentearchief Rotterdam, 1976

Jan Hilker's Wust u dat? deel 1 en 2
Uitgegeven door de Bewoningsvereniging Schiemond, 1993

De Muizenpolder in Rotterdam
Auteur: Machteld van Limburg Stirum
Gebonden boek, harde kaft, 304 pagina's met veel z/w illustraties
Omschrijving: De Muizenpolder lag aan de Hoge Zeedijk, net buiten Delfshaven. Welgestelde Rotterdammers hadden er in de 18e en 19e eeuw hun "buitens", met villa's, lusthoven en theekoepels. De als enige overgebleven historische tuin "Schoonoord" valt nu onder monumentenzorg.
Uitgegeven door Roterodamum, 2001

Rijksmonument terug in oude luister
Renovatie Aelbrechtskolk Delfshaven
Uitgave Gemeente Rotterdam, 2001

Uiteraard alles 2e-hands aangeschaft voor maximaal € 15    :-)

Ontdek Archeologie in Rotterdam deel 1 - Delfshaven: Een VOC-werf opgegraven
Slappe kaft, 52 pagina's, rijk geïllustreerd met foto's en plattegronden
Auteurs: Marjolein van den Dries & Arnold Carmiggelt
Uitgegeven door Archeologie Rotterdam (BOOR), 2011

Vier bulletins over de Pelgrimvaders en de bouwgeschiedenis van de Pelgrimvaderskerk.
Historische research door zowel drs. Jaap Versluis als drs. J.J.E. Blok
Uitgegeven (en mij gratis verstrekt) door de Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK)

Delfshaven 1812 tot 1886, de stad, de armenzorg
Historische research door drs. J.J.E. Blok (MA) geeft een goed inzicht hoe de Delfshavense armenzorg was georganiseerd tijdens haar zelfstandige periode in de 19e eeuw.
Uitgegeven door Ridderprint BV, Ridderkerk, 2017, 45 pagina's.


Deze aanschaf was helaas wél pittig geprijsd, maar onmisbaar bij dit historisch onderzoek.

F.J. Kleijn
Beschrijving en geschiedenis van Delfshaven
benevens die van Schoonderloo en het Slot Spange - 1873
Omschrijving: Kroniek van al de merkwaardige voorvallen, belangrijke oirkonden, privilegiën, resolutiën, publicatiën, correspondentiën op Delfshaven betrekking hebbende.
Hét standaardwerk over Delfshaven, waaruit door veel historici wordt geciteerd.
Gebonden boek, harde kaft met goudopdruk, 1 illustratie, 500 pagina's
Auteur: F.J. (Frederik Jacobus) Kleijn, uitgegeven te Delfshaven door Joh. L. van der Pauwert in 1873
Herdruk, uitgegeven in 1970 te Zaltbommel


Oh ja: ook een oudje (uitgave 1973) dat regelmatig van pas komt: de 15-delige Oosthoeks Encyclopedie
A. Oosthoek's Uitgeversmaatschappij B.V. Utrechtlegal disclaimer WEBSITE-OVERZICHT GASTENBOEK research & webdesing:
TOP
VOORBLAD - INLEIDING - 1400-1700 - 1700-1900 - ERFGOED - PERSOONLIJK - WEBLINKS