VOORBLAD - INLEIDING - 1400-1700 - 1700-1900 - ERFGOED - PERSOONLIJK - WEBLINKS
Erfgoed | Boekjes in PDF format terug naar het erfgoed-overzicht    


De educatieve afdeling van Scheepswerf de DELFT heeft mij in 2016 verzocht een boekje samen te stellen over enkele interessante panden in historisch Delfshaven. Het is opgezet om te gebruiken bij een korte wandeling door Delfshaven, met voorbeeld-afbeeldingen van hoe het er ooit uitzag op die route. De situatie zoals je die ter plekke waarneemt, kun je vervolgens vergelijken met de weergave in het boekje en daar vragen over beantwoorden. Wandelen door de tijd.

Het is geschreven voor schooljeugd met weinig historische kennis, maar natuurlijk kan het interessant zijn voor iedereen die Delfshaven bezoekt en iets meer wil weten over de historische achtergronden.

Wandeling in Delfshaven (pdf)     Vragenlijst (doc)

Downloaden, de 20 pagina's dubbelzijdig afdrukken, inbinden (of gewoon een paar nietjes door de rug) en het avontuur kan beginnen.

  wandeling in delfshaven

De teksten staan dan op de linkerpagina en de afbeeldingen op de rechterpagina. Het achterblad is de plattegrond met de te volgen route, alsmede de nummers van de beschreven objecten op de route, en de objecten die slechts zichtbaar zijn vanaf de route. Het vragenlijstje dient om er een soort speurtocht van te maken, waarbij op elk stoppunt even moet worden gezocht naar het goede antwoord.

Aansluitend is er een speurtocht voor de jongste bezoekers.

De opdracht is de volgende: zoek naar 15 symbolische ornamenten en opschriften die zijn te vinden langs de Aelbrechtskolk.Via de multiple choice vragen kunnen kinderen tussen 8 en 12 jaar onder begeleiding van hun ouders op een speelse manier kennis maken
met Historisch Delfshaven. Het formaat is een dubbelgevouwen A4.

Ontdekkingsreis voor kinderen (pdf)

  ontdekkingsreisVoor dezelfde doelgroep heb ik een informatief document over de V.O.C. samengesteld. Het behandelt in het kort bovenal de invloed die de V.O.C had op de samenlevingen van Delft en haar "kolonie" Delfshaven. Nederland is altijd een ondernemend handelsland geweest en de in 1602 opgerichte Generale Vereenichde Geoctrooieerde Compagnie was hiervan toch wel het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld.

wandeling in delfshaven  

De V.O.C. in Delft en Delfshaven (pdf)

De V.O.C. werd opgericht tijdens de Tachtigjarige oorlog.
Het was een tijd van oorlogen en uitbuiting. Van edelen en van paupers. Van meesters en van knechten.

Het was ook een tijd dat veel gewone jongemannen het avontuur zochten als zeeman. Ze werden aangetrokken door de gedachte aan avontuurlijke en vaak gevaarlijke ontdekkingsreizen naar verre oorden met kansen op grote winsten. Of minimaal een beter leven.

Het was de tijd van onze grote zeehelden, zoals de Delfshavense Piet Pieterszoon Heyn die van eenvoudige haringvisser opklom tot Luitenant-admiraal bij de Admiraliteit van Holland en West-Friesland. Kortom: een fascinerend tijdperk waarin onze perceptie van de wereld in snel tempo veranderde.
In 1783 kwam op de Delfshavense scheepswerf van De Hoog en De Wit het schip van oorlog 'Delft' gereed. Standaard uitgerust met vijftig kanons, viel dit schip in de categorie 'linieschepen van het vierde charter'.

Johannes Keerbergen en zijn scheepssier voor het linieschip 'Delft' (pdf)

Het werd gebouwd in opdracht de Admiraliteit op de Maze, gevestigd in Rotterdam. Aan de achtersteven van het schip bevindt zich het "hek", zoals dat wordt genoemd (dus niet de spiegel, want dat deel bevindt zich voor het roer).

Dit hek moest traditiegetrouw worden voorzien van eigentijds beeldsnijwerk. Daartoe wendde men zich tot de vermaarde Rotterdamse beeldhouwer Johannes Keerbergen. Van zijn hand is de, door de Admiraliteit geaccordeerde, schets voor de scheepssier die de 'Delft' zou gaan opluisteren.

  keerbergen scheepssier
De ontwerptekening wordt bewaard in het Maritiem Museum in Rotterdam en is uitgevoerd in zwart-wit. Hout werd bijna altijd voorzien van een verflaag ter bescherming en verfraaiing, tenzij het een bijzondere of dure houtsoort was. Over de mogelijke kleuren waarin het lofwerk werd geschilderd viel derhalve veel na te speuren en vooral te speculeren, wat ik in dit boekje dan ook naar hartelust heb gedaan.legal disclaimer terug naar het erfgoed-overzicht
TOP

©   J.G. Smits Delfshaven 2003